Foto link Mona
KWB_Achterbos


Email symbool
KWB bereiken via e-mail
BE38 9795 4059 7472

Foto link KWB
KWB hoofdzetel

Lid worden van KWB Achterbos


Gelieve volgende ACTIVITEITEN in je AGENDA te PLAATSEN

bierproefavond, de sluier opgelicht, koken met kinderen, betaalbare energie, de maandelijkse wandeling, betaalbare energie, Kwis


KWB hulp bij rijbewijsOm de fotoalbums te bekijken klik op de foto‘s!
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
groepsfoto wandelweekend
KWB Achterbos is een socio-culturele vereniging met een brede waaier aan activiteiten.
KWB Achterbos de ideale manier om meer mensen te leren kennen op een aangename, ontspannende manier, en dit in een ongedwongen sfeer. Zowel mannen als vrouwen vanaf 18 jaar kunnen lid worden van onze vereniging.
Momenteel tellen we ongeveer 165 leden, mensen van alle leeftijden.
De KWB richt zich tot het hele gezin. Ouders en kinderen worden samen lid van de beweging en onze activiteiten zijn dan ook gericht zowel op de volwassenen als de kinderen.
De KWB wil mensen “vormen”, iets bijleren rond diverse thema’s en actualiteiten, zodat ze beter geïnformeerd en gesterkt hun weg vinden in de moderne maatschappij.
Dit doen we door het organiseren van vormingsavonden en door het verspreiden van informatie via ons maandelijks infoblaadje en onze website.

UIT DE OUDE DOOS

15 kapelletjes


Onze Kwb bestaat al vele jaren. We zijn een keer in het archief gedoken en hebben een aantal oude documenten terug van onder het stof gehaald.
Elke maand een of andere wetenswaardigheid, een merkwaardige gebeurtenis of een bijzondere activiteit ‘in de spotlight’ zetten.

Reacties zijn altijd welkom. Heb je nog oude foto’s of andere zaken die een licht kunnen werpen op de geschiedenis van Kwb–Achterbos?
Neem contact met Jef Vanhoof:
Telefoon symbool0479 27 57 02
Email symbool of via e-mail

Vooraf:

Kwb is eigenlijk opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vakbonden waren verboden in die tijd. Daarom zocht men naar andere manieren om toch samen te komen en sociale problematieken te bespreken. Na WO II is ACV opnieuw met zijn normale werking gestart, maar de Kwb–afdelingen zijn verder blijven bestaan en zijn zich meer met sociaal-culturele activiteiten gaan bezig houden.

Kwb Achterbos:

 • Het oudste document dat we van Kwb-Achterbos terugvonden dateert van december 1957. Het werd geschreven door Frans Verbraeken, gewestleider van Kwb.

  Op 12 december 1957 vond een wijkmeestersvergadering plaats (een bestuursvergadering). Van de 16 wijkmeesters waren er 7 aanwezig. Een geestelijk woord bij het begin van de vergadering was niet mogelijk wegens ziekte van E.H. Onderpastoor. Belangrijkste agendapunt van die avond: zoeken van nieuwe wijkmeesters en de voorbereiding van het Kerstfeest.

  In de maand januari 1958 wordt dan weer vermeld dat er die maand geen andere vergaderingen werden gehouden omdat de repetities voor een toneelavond de avonden in beslag hebben genomen. De secretaris van de afdeling nam die maand ontslag omdat hij op dat moment in Mechelen aan de Maas aan het werken was en iedere dag van huis was van 6u tot 20u. En te bedenken dat er in die tijd dan waarschijnlijk nog geen sprake was van files!
 • April 1958:
  Tijdens de wijkmeestersvergadering was een pater van Postel aanwezig.
  Dit was noodzakelijk want zo schreef men in het verslag:
  “’t Is anders erg dat de afdeling praktisch geen proost meer heeft: de onderpastoor is reeds maanden ziek en de pastoor is te oud. Voor de jeugdorganisaties wordt het een ramp.”
  Een groot probleem met betaalbare bouwgronden. In mei 1958 werd in de bestuursvergadering van KWB Achterbos gesproken over ‘het groot probleem der bouwgronden in de gemeente en bijzonder in de parochie’. Er waren in die tijd praktisch geen bouwgronden te bekomen ‘tegen een prijs bereikbaar voor de werklieden’. Er zou aan de burgemeester gevraagd worden een uiteenzetting te komen geven over de toestanden in de gemeente. Belangrijk om weten: in 1952 werd ‘Den Atoom’ of het Studiecentrum voor Toepassingen van Kernenergie (STK-CEAEN, later SCK-CEN) opgericht in Mol. Hierdoor werden vele arbeidskrachten van buiten Mol aangetrokken die met hun gezin ergens in de buurt wilden gaan wonen! In 1956 was de eerste Belgische Reactor (BR1) trouwens voor de eerste keer kritiek op 11 mei. Niks nieuws onder de zon dus!
 • Ook in die tijd waren er gemeenteraadsverkiezingen... en de kwb was actief!
 • Zo lezen we in een verslag van augustus 1958: Er werd aan de burgemeester gevraagd om een studiekring te leiden of toch een bespreking te houden over de sociale verwezenlijkingen van de gemeente. De eerste keer was de burgemeester belet, de tweede keer ontving de afdeling geen antwoord meer!
  De kwb vroeg in die tijd om de nodige verkeerstekens te plaatsen om aan de asseweg nevens de steenweg, die verbinding geeft met de Turnhoutsebaan, de hoedanigheid van fietspad te geven. In oktober waren de verkiezingen achter de rug en kunnen we lezen: “Ernstige kritiek werd uitgebracht op het feit dat de organisatie zes verkozenen heeft in de gemeente, van wie vijf geestesarbeiders en slechts één werkman, wat zeker een wanverhouding is en misschien wel te wijten is aan het feit dat de kandidaat–werklieden op de laatste plaatsen werden gezet.”

  Naast de gemeentepolitiek was in die periode ook de uitbouw van het sociale leven belangrijk. Van een agrarische samenleving groeiden we naar een geïndustrialiseerde samenleving. Er kwam in Achterbos en omstreken stilaan meer werk ‘op het fabriek’. Den Atoom, maar ook het flessenfabriek, het glasfabriek, fabriek van Balen–Wezel, de PRB (de poeier), Sibelco, ... zorgden voor heel wat industriële tewerkstelling. Ook vrouwen gingen meer en meer buitenshuis werken. Naast de ‘Boerinnenbond’ was er dan ook vraag naar een KAV in Achterbos. Vanuit kwb heeft men de oprichting van een KAV–afdeling altijd volmondig gesteund, al was dit niet altijd naar de zin van de toenmalige pastoor.

 • We vinden in een verslag van december 1958 de volgende uitspraak terug: “zodra er een andere pastoor komt, zou de vrouwengilde onmiddellijk moeten kunnen starten”. Verder in datzelfde verslag: “de weg Achterbos – Turnhoutsebaan betekent een gevaar voor kinderen en volwassenen; er zou spoedig een degelijke weg moeten komen met fietspad, de mandatarissen van Achterbos zullen een kordate houding moeten aannemen: indien zulks niet helpt, zal er gezocht worden naar publikatie om de zaak aan te klagen”

  Begin de jaren 1960 werden de plannen voor de parochiezaal concreet. Er werd oa een Vlaamse kermis georganiseerd om alles te financiëren. De KWB van Achterbos heeft zich ook hiervoor sterk ingezet. Het ‘geestelijk woord’ bij het begin van de bestuursvergadering van november 1963 ging over de verbouwingswerken aan de parochiezaal. Even later kunnen we zelfs lezen dat er de laatste maand geen wijkmeestersvergadering is geweest omdat de KWB flink helpt bouwen aan ‘t nieuwe stuk parochiezaal.

  Ook het onderwijs in Achterbos was een aandachtspunt tijdens deze vergadering. In november 1963 was een van de besluiten van de vergadering: “er zal contact genomen worden met het onderwijzend personeel van de jongensschool om te onderzoeken wat er kan gedaan worden om de jongeren plaatselijk onderwijs te geven. Nu is het zo dat er na het 3e leerjaar geen leerlingen meer zijn!” Ook was er tijdens de vergadering een lange en interessante discussie waarom er nog geen vrouwengilde in Achterbos is en nog geen VKAJ. Over de VKAJ zegde de proost dat hij geprobeerd heeft om er mee te beginnen, maar dat hij moeten zwichten is voor tegenkantingen. Van wie of waar de tegenkantingen kwamen is niet vermeld...
 • Oktober 1959: secretaris van Kwb blijft, nieuwe ondervoorzitter wordt F.V.: beiden zijn in orde met ACV en CM. In die tijd was het zo dat men in de kristelijke arbeidersbeweging verwachtte dat mensen die zich engageerden in bv Kwb ook lid waren van ACV en CM. Vakbond en mutualiteit vormden namelijk de basis van de Christelijke Arbeidersbeweging en het ‘meervoudig lidmaatschap’ werd als normaal beschouwd. Vandaag zou het ondenkbaar zijn dat hiernaar zou gevraagd worden.

foto van vroeger
 • Mei 1960: Er wordt een Vlaamse kermis georganiseerd ten voordele van de parochiezaal. Ook de Kwb zal zich hiervoor engageren. Dit wil zeggen dat Kwb, net als een aantal andere verenigingen zich al meer dan 50 jaar engageren om te zorgen dat er in onze parochie een goede infrastructuur is voor het (socio—cultureel) verenigingsleven.
Wordt vervolgd!